Jumaat, 16 Januari 2009

IKHWANUL MUSLIMIN


Ikhwan meletakkan garis-garis tarbiah kepada tiga peringkat. Ta’rif sebagai medan penerangan umum. Takwin terbahagi kepada tiga iaitu pembentukan golongan ilmuan, sufi dan teknikal. Menurut Sa’id Hawwa, beliau membahagikan Tanfiz kepada tiga genre merangkumi umum, khusus dan khusus lil khusus. Umum, adalah pelaksanaan amal Islami dalam apa jua bentuk. Khusus, adalah amal Islami secara serius. Khusus lil Khusus pula, berdakwah di negeri orang kafir.

Dalam konsep gerak kerja, mereka memperuntukkan Itqan, Mas’uliyah dan ‘Ubudiyah sebagi teras utama. Itqan menuntut ketekunan yang berterusan. Mas’uliyah mendesak kepada erti tanggungjawab kepada gerak kerja yang diberikan. ‘Ubudiyah pula adalah penghambaan dan akur serta patuh kepada Allah.

Metode tarbiah ada tujuh pada pandangan Ikhwan. Usrah adalah medan membina ukhuwah. Katibah mempraktikkan kesufian. Biasa sahaja bagi Ikhwan ntuk merendahkan diri dengan tidur di atas selipar. Daurah adalah lapangan membina strategi untuk melaksanakan amal Islami. Bagi Ikhwan, mereka melatih jasadi mereka dalam mukhayam dan meningkatkan mutu keintelektualan mereka dalam nadwah. Mereka juga mengadakan pengembaraan dalam siri tarbiah mereka iaitu rehlah dan mereka memusatkan perbincangan mereka serta muhasabah dalam muktamar.

Ikhwan menggalakkan perkahwinan sesama mereka. Ada banyak tujuannya antaranya supaya pasangan hidup tidak menghalang atau membantutkan gerak kerja dakwah mereka. Tuntutan mereka disebut dalam maratibul amal yang kurang saya persetujui. Membina individu muslim yang soleh dan diikuti keluarga muslim. Hasilnya adalahmasyarakat Islam dan daulah.

Ikhwan menjadikan al-Banna sebagai sebagai ikon dan ideologi. Banyak tulisan dan pandangan pimpinan Ikhwan merujuk kepada al-Banna termasuklah Mustafa Masyhur dan Mehdi Akef. Al-Qaradawi juga tidak ketinggalan untuk memetik banyak pandangan al-Banna.

Ikhwan bukannya parti politik sebaliknya hanya menjadikan parti politik sebagai salah satu cabang mereka. Ikhwan merupakan satu gerakan yang bergerak mengikut urutan dan garisan yang baik tetapi menuntut kesabaran yang teguh kerana tempohnya sangat lama. Mereka berpegang dengan konsep al-Banna, jangan memetik buah sebelum masaknya.

Banyak perkara baik yang terdapat dalam Ikhwan. Namun tidak semua Ikhwan sesuai untuk gerakan Islam di tempat lain. Mungkin baik untuk Mesir tetapi kurang sesuai di Malaysia.

Yang bai, kita petiklah. Yang boleh dibaiki, kita baikilah. Yang boleh diadptasi, adaptasilah. Yang penting, jangan sia-siakan kecerdikan yang dikurniakanAllah kepada kita.

1 Cadangan/Pandangan:

Tanpa Nama berkata...

Allah Taala telah mentakdirkan dan menentukan bahwa yang menjadi khalifah di bumi adalah dari jenis manusia. Allah Taala telah memberi kebebasan kepada manusia yang berbagai kaum dan bangsa mengatur, menyemarakkan, membangun dan memajukan muka bumi ini. Manusia dibenarkan membangun peradaban semampu yang mungkin. Tapi Allah Taala mau segala-galanya diatur, diurus dan dijayakan menurut syariat-Nya seperti yang diperintahkan melalui rasul-rasul-Nya.

Walau bagaimanapun siapa yang mengingkari dan membelakangi perintah-Nya walaupun mereka berjaya di dunia, di Akhirat nanti tetap dihukum setimpal dengan kesalahan dan larangan yang dilakukan oleh manusia. Maka setiap kaum dan bangsa di kalangan manusia berlumba-lumba membangun kemajuan dan peradaban. Kebanyakan mereka berjaya membangun dan membuat kemajuan tetapi gagal menurut syariat Tuhan. Mereka derhaka kepada Allah sewaktu membangun kemajuan dan peradaban di dunia.

Di sini saya akan menulis dan menceritakan bagaimana proses kejayaan yang manusia tempuh dan jalan-jalan yang mereka lalui untuk mendapat kemenangan dan kejayaan dari waktu ke waktu dalam berbagai bidang kemajuan untuk perhatian kita bersama dan umat Islam. Bagaimana kemenangan dan kejayaan yang sepatutnya kita lakukan dan lalui. Di samping berjaya, kita dapat pula keredhaan Allah dan hasil usaha tersebut akan mendapat balasan yang baik di Akhirat kelak.
Perlu diingat apa sebab-sebab satu kaum atau bangsa itu mendapat kemenangan dan kemajuan dalam berbagai bidang. Ada sebab-sebab lahir, ada sebab-sebab batin, ada sebab-sebab yang tersurat dan ada sebab-sebab yang tersirat. Ada sebab-sebab yang dapat dilihat, ada sebab-sebab yang tidak dapat dilihat. Ada sebab-sebab yang logik, ada sebab-sebab yang tidak logik.
Dalam mencapai kemenangan dan kemajuan, sepatutnya umat Islam tidak semata-mata bergantung pada sebab-sebab lahir, tapi juga memperhatikan sebab-sebab batin. Umat Islam tidak bersandar kepada sebab-sebab yang tersurat saja tapi juga bersandar pada sebab-sebab yang tersirat. Agar lebih dapat difahami, dalam tulisan ini akan dinyatakan bahwa kemenangan dan kejayaan itu diperoleh dengan empat sebab seperti berikut:

Pertama: Melalui sifat taqwa.

Yaitu, segala usaha dan perjuangan yang dilakukan, baik itu di medan perang, berusaha untuk kemajuan ekonomi, pembangunan, pendidikan, dakwah dan lain-lain, semuanya atas dasar taqwa. Dalam perjuangan dan usaha itu syariat Tuhan diperhitungkan. Di dalam berusaha, sambil membaiki diri. Di dalam berjuang, rasa bertuhan itu dipertajam. Di dalam berusaha, rasa kehambaan makin dirasakan, tidak lekang pergantungannya dengan Tuhan. Cara inilah yang Allah Taala beri jaminan kemenangan dan kejayaan. Kemenangan dan kejayaan itu akan terjadi mengikuti tahap-tahapnya. Kalau perjuangan itu besar, besar pulalah kejayaannya. Kalau kecil perjuangan itu kecil pula kejayaannya. Itulah yang dimaksudkan oleh Al Quran:

1."Berhak di atas Kami memberi kemenangan kepada orang mukmin." (Yunus: 103)
2. "Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya dia diberi jalan keluar dan diberi rizki yang tidak diketahui sumbernya." (At Talak: 3)
3. "Barang siapa yang bertaqwa, niscaya akan diajarkan padamu ilmu." (Al Baqarah: 282)

Maksud Rasulullah SAW, "Barang siapa mengajarkan apa yang dia tahu, niscaya Allah akan pusakakan apa yang dia tidak tahu."
Inilah yang dimaksudkan oleh Waqi' (guru Imam Syafie) kepada Imam Asy Syafie, "Kalau ingin mudah menghafal, tinggalkan maksiat."

Kedua:
Kemenangan dan kejayaan yang diberikan atas dasar berkat orang lain atau satu amalan yang dipandang besar oleh Allah Taala. Ini dikaruniakan juga kepada orang yang fasik atau kafir oleh Allah SWT. Seperti seseorang yang taat kepada kedua ibu bapanya yang soleh. Seseorang yang melayani gurunya yang soleh atau orang yang membantu perjuangan yang haq yang diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh, orang yang didoakan oleh orang yang soleh, orang yang melayani anak-anak yatim, orang yang melayani atau membantu fakir miskin. Bertawasul kepada orang-orang yang soleh atau orang yang menghormati orang yang soleh. Inilah yang dimaksudkan oleh Hadis:

"Dengan sebab mereka, mereka diberi rizki."

"Dengan sebab mereka, mereka diberi pertolongan."

Ketiga:
Diberi kemenangan dan pertolongan atas dasar istidraj (murka Allah). Kemenangan dan pertolongan Allah Taala semacam ini Allah Taala berlakukan karena Allah telah sangat murka kepada seseorang atau satu kaum atau satu bangsa karena kezaliman atau kekufurannya, atau sudah terlalu durhaka. Agar mereka tertipu dengan kemenangan atau kejayaan itu. Mereka makin tidak sadar dan lupa hingga mereka terus melakukan dan meneruskan kezaliman atau kekufuran atau kedurhakaannya hingga mati, binasa dengan kejahatannya. Akhirnya mereka akan dijerumuskan ke dalam Neraka, wal'iyazubillah.

Keempat:
Kemenangan dan kejayaan atas dasar quwwah karena memiliki kekuatan lahir seperti mempunyai kekuatan ilmu, kekuatan tubuh badan, kekuatan tenaga manusia, kekuatan alat kelengkapan yang canggih, pandai mengatur strategi, berdisiplin, rajin dan kesungguhan bekerja dan berjuang serta berani dan tahan berhadapan dengan tantangan.
Kemenangan ini adalah kemenangan yang lumrah terjadi kepada siapa saja dan kepada kaum atau bangsa apa saja. Atau kemenangan dan kejayaan ini Allah Taala berlakukan sesuai dengan usaha dan kemampuan yang ada. Boleh jadi juga Allah sertakan kemenangan dan kejayaan secara istidraj. Karena mereka sudah terlalu percaya dengan usaha dan kemampuan sendiri tanpa bersandar dengan kekuasaaan Allah Taala. Inilah yang dimaksudkan oleh hukama yang bermaksud:

"Kebenaran yang tidak mempunyai disiplin itu akan dikalahkan oleh yang batil yang mempunyai disiplin."

Begitulah secara ringkas penjelasan kita yang terjadi secara umum kepada seseorang atau satu kaum atau satu bangsa. Kemenangan dan kejayaan yang mereka peroleh ada empat cara sebagaimana yang telah kita terangkan sebelum ini. Dari keseluruhan cara kemenangan dan kejayaan itu, cara pertama itulah yang mendapat keredhaan Allah Taala. Mereka mendapat kejayaan di dunia dan mendapat kejayaan di Akhirat. Mereka mendapat kejayaan dan mendapat ampunan dari Tuhan. Kemenangan dan kejayaan yang pertama itu adalah kejayaan yang selamat dan menyelamatkan. Kemenangan dan kejayaan yang besar dan global ini jarang terjadi. Ini terjadi sekali-sekali dalam sejarah dunia kecuali yang kecil-kecil.

Dengan kemenangan dan kejayaan melalui sifat-sifat taqwa ini, syariat Islam dapat dibangun, para pemimpin dan pendukung-pendukungnya merendah diri dan tawadhuk, kemakmuran yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh umumnya manusia, baik itu yang muslim maupun yang kafir. Penzaliman dan penindasan tidak wujud. Kesyukuran itu jelas terlihat di mana-mana dengan dibesarkannya Allah Taala melalui ibadah dan kekayaan yang didapat digunakan untuk fisabilillah dan membantu manusia. Berkat dan rahmat dari Tuhan jelas dapat dilihat di mana-mana seperti kasih sayang, ukhuwah, lemah lembut, bertolong bantu, mendahulukan kepentingan orang lain, bersopan santun dan berakhlak tinggi. Akhirnya masyarakat aman damai dan hidup harmoni. Ketakutan dan kebimbangan tidak wujud lagi.

Perlu diingat kalau kemenangan dan kejayaan itu diperoleh dengan cara istidraj dan kekuatan, kerusakan terlalu banyak. Para pemimpin dan pejuang-pejuangnya sombong dan angkuh. Mereka akan melakukan penzaliman dan penindasan terhadap manusia di muka bumi terutama kepada musuh-musuhnya. Kesenangan dan kemewahan hanya untuk golongan tertentu, syariat ditentang atau bahkan diabaikan. Pejuang-pejuang kebenaran dimusuhi dan ditentang bahkan akan disusah-susahkan. Orang-orang miskin terlantar. Golongan-golongan yang senang dan kaya akan melakukan pembaziran dan membuang harta sesuka hati. Curiga-mencurigai pun terjadi. Tipu-menipu lumrah terjadi. Diskriminasi terjadi.

Akhirnya manusia lalai dan tak peduli pada Tuhan. Pelanggaran hukum dilakukan. Manusia hidup nafsi-nafsi, masing-masing membawa diri dan jaga diri. Perpecahan menjadi-jadi, pencurian dan perampokan sering terjadi. Pembunuhan dan pergaduhan menjadi budaya hidup. Akhirnya seluruh manusia hidup di dalam ketakutan termasuk para pemimpin dan orang-orang kayanya. Masyarakat kacau-balau. Huru-hara di mana-mana. Akhirnya kemajuan dan kejayaan yang diperolehi tidak memiliki arti apa-apa. Inilah yang terjadi di kebanyakan zaman di dunia dan itu jugalah yang terjadi di seluruh dunia hari ini. Perlu juga diingat bahwa kemenangan dan kejayaan yang diberikan pada suatu kaum atau bangsa secara istidraj, hikmahnya karena hendak menghukum golongan yang telah mendapat kebenaran tapi telah lalai, lupa kepada Tuhan, meringan-ringankan syariat, lupa hari Akhirat; agar mereka kembali kepada kebenaran dan rujuk kembali kepada Tuhan. Itulah hukuman yang sedang terjadi kepada umat Islam di dunia hari ini karena kelalaian mereka.

Kita sedang menunggu kemenangan dan kejayaan atas dasar taqwa dan kita tidak tahu bila Allah Taala akan lakukan. Kita harap tidak lama lagi.

Archive

Zaharuddin.Net

Followers

 

AKU HANYA PENULIS (013-2968703). Copyright 2008 All Rights Reserved DZULKHAIRI BIN KAMARIAH by GABUNGAN MAHASISWA ISLAM SE-MALAYSIA Converted into Blogger Template by ILHAM CENTRE